Reklamacje i zwroty

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową a w szczególności w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu, wad fabrycznych, niezgodności Towaru z Towarem zawartym w umowie. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie Protokołu szkody.

2. Zgłoszenie reklamacyjne można kierować w formie elektronicznej na adres info@resmar.pl lub w formie pisemnej listem poleconym na adres Meble RESMAR Zenon Marszał 36-052 Nienadówka 164. Do zgłaszanej reklamacji zaleca się dołączenie zdjęć uszkodzonego towaru, kopii Faktury Vat lub Paragonu, Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana).

3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

4. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:


a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli,

b) szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w instrukcji dołączonej do mebla.

5. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.

 

Zwroty - Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego na adres sklepu Meble RESMAR Zenon Marszał 36-052 Nienadówka 164. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z fakturą VAT (paragonem), kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów montowania i użytkowania.

3. Chcąc odstąpić od umowy Kupujący powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sprzedającego oświadczenie na adres e-mail info@resmar.pl lub listem poleconym na adres Nienadówka 164, 36-052 Nienadówka.

4. Meble które zostały dostarczone zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie nie podlegają zwrotowi.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych mebli, natomiast nie dotyczy usługi przewozu mebli. Kupującemu nie są więc zwracane koszty powstałe w związku z transportem mebli z magazynu Sprzedającego do Kupującego.

6. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.
pixel